APRS - Ett informationssystem för amatörradio

Visst hade det varit givande att veta när din vän befinner sig i sitt radioshack hemma eller i bilen och vilken frekvens han är QRV? Eller varför inte få information i radion när du är mobil och rullar in i en stad för att veta frekvens på den lokala repeatern och vilken subton som används?

För detta finns APRS (Automatic Packet Radio System).

En del tror att APRS handlar i första hand om att sända sin position; men så är inte fallet. Även om det är möjligt att sända sin position så är det inte det som är enda tanken med systemet. Att veta någons position utan att koppla den till någon aktivitet gör informationen mindre intressant. APRS är till för att sprida information i ett geografiskt område.

Desto mer information användarna ger in i systemet, desto mer givande blir det för alla att använda APRS. Den lokala radioklubben kan via APRS sprida tid och plats för "öppet hus”. Radioklubben kan med fördel lägga ut sommarens fieldday på APRS med tid, plats och information om internetadress för aktiviteten.

Exempel på information att sprida via APRS:

 • Radioklubbens tid och plats för möten

 • Radioklubbens aktiviteter

 • Lokalt väder

 • Information om repeater med frekvens och subton (Lokal frekvensinfo)

 • Lokal information om D-Star

 • Den som kör SMFF, SOTA m.m. kan meddela tid, plats och frekvens för QSO

 • Scoutaktiviteter för att rapportera in status till ”högkvarteret”

 • Olyckor

 • Samband (rally, cykel- och skidtävlingar etc.)

 • Amatörradiobutikens plats och öppettider samt webbadress

 • Att jag är QRV hemma eller i bilen och redo för QSO (Voice Alert)

 • Användare kan rapportera in att de är QRV i ett område och lyssnar på den lokala repeatern. För detta behövs ingen egen radiostation utrustad med APRS om det finns APRS-mottagare med APRStt (TouchTone) i området.

Listan kan göras lång.

Det finns flera amatörradiostationer på marknaden som är byggda för att använda APRS. Det finns även hemsidor och applikationer för datorer och smartphones för att aktivera APRS.


Sevärd video: Bob Bruninga, WB4APR, förklarar hur APRS är tänkt att fungera.

"APRS är inte bara till för de som är intresserade av APRS som teknik, utan för de som är intresserade av vad som händer i ett geografiskt område."