Vad är APRS?

Följande beskrivning från Wikipedia beskriver APRS ganska bra, så vi har valt att låna texten och lägga in den här.

APRS, Automatic Packet Reporting System (Digital kommunikation och positionering över amatörradio), är en teknik som innebär att man skickar textmeddelanden eller sin aktuella position från en GPS-mottagare trådlöst via en amatörradiosändare och ett radiomodem. 

Ett, av radioamatörer uppbyggt, länkradionät tar emot informationen och sprider denna vidare över ett geografiskt område samt även vidare ut på Internet. APRS-nätet drivs vanligtvis av amatörradioföreningar och är olika mycket utbyggt i olika delar av landet. 

Som utomstående kan man på internet, till exempel på APRS.fi, följa stationer samt se olika informationen på bland annat en karta med de olika positionerna utsatta. Vill man inte följa på Internet kan även icke sändareamatörer använda sig av en radio, modem samt programvara för att följa stationer samt se information. Denna information kan vara väderinformation. Det finns ett stort antal sändareamatörer som kopplat väderstationer till sina stationer. Systemet är utvecklat av och används av radioamatörer.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/APRS


Inte bara ett system för att spåra fordon

Det kan även vara värt att förtydliga att APRS inte bara är ett system för att spåra fordon. För även om de flesta sändaramatörer med intresse för datorer och paketradio har fattat vinken med APRS, så har det visat sig att resten av amatörerna inte riktigt har förstått vad APRS egentligen handlar om och att det inte bara är ett system för att spåra mobila stationer på en karta. 

Sedan dagen APRS uppfanns har det alltid varit, och kommer att vara, ett två-vägs digitalt sätt för att dela information om vad som är på gång i ett visst område. Speciellt till mobila stationer. Tack vare displayerna på de dedikerade APRS-apparaterna (Kenwood och Yaesu) kan man på ett enkelt sätt sprida nyttig information till de mobila stationer som passerar i ditt distrikt.

Om något är på gång just nu som kan vara av intresse för dig, bör denna information visas direkt i din APRS-radio i t.ex. din bil. 

APRS stöder också riktade meddelanden mellan användare, bulletiner, objekt och e-post över hela världen då varje lokalt område på något sätt är förbunden med APRS-IS (Internet System). APRS bör möjliggöra att både lokala och globala radioamatörer kan ta kontakt hursomhelst, varsomhelst och oavsett utrustning.

Ovan text från www.aprs.org, översatt för aprssweden.se (2012).