Voice Alert TH-D72

Kenwood TH-D72 är i sin mjukvara förberedd för Voice Alert.

Följande guide är hämtad från avsnittet "APRS - 20" i bruksanvisningen döpt "TH-D72_Instruction_Manual_CDROM_V101.pdf":

(det finns även ytterligare bruksanvisningar som inte tar upp detta)

1. Aktivera Voice Alert:

Tryck [F] och därefter [REV].

Välj att ställa in:

Off = Voice Alert avstängd

On = Voice Alert aktiverat

Subton är aktiverad för både sändare och mottagare. Välj detta läge om du tänkt använda Voice Alert fullt ut som en mobil station. "VA" visas i displayen.

RX Only = Subton är endast aktiverat för mottagaren.

Detta läge väljer du om du lämnar stationen obevakad eller använder den som en fast station. "VAR" visas i displayen.

2. Ställa in subton:

När du aktiverat Voice Alert enligt ovan, måste du även ställa in rätt subton för Europa

Tryck [F] och [8] (TONE) för att välja subtonen 136,5 (Hz).