Anropa på Voice Alert

Göra ett anrop på Voice Alert

Voice Alert fungerar alltså perfekt för simplextrafik. Om du är inom avståndet för direktkontakt med en annan mobil APRS-station, kan du anropa denna genom att ställa in subton 136,5 Hz och göra ett kort anrop där du föreslår QSY till annan frekvens.

Det är dock några saker du måste tänka på när du anropar:

    • Ditt anrop måste vara kort och du ska föreslå QSY till annan frekvens

    • (du delar faktiskt kanalen med en massa APRS-trafik).

    • Du ska alltid annonsera ”anropar på Voice Alert” i ditt anrop.

    • I din hemma-station, använd aldrig subton 136,5 i din sändare (TX) om du inte själv lyssnar efter anrop (se avsnitt ”mobil radioamatör-radar”).

Om du inte säger “anropar på Voice Alert”, kommer mottagaren (som ju faktiskt sällan får anrop på detta sätt) att höra din röst men tro att han hört anropet på en annan kanal på sin radio, och trycker på PTT för att svara dig. Men eftersom han fortfarande är på sin andra VFO (band B på Kenwood) kommer han inte att nå dig.

Om du däremot säger ”anropar på Voice Alert” vet mottagaren att han ska byta VFO (band A på Kenwood) innan han svarar. Svaret bör likna, ”Uppfattat, QSY till frekvens XXX.XXX MHz”.

Ett ännu bättre sätt är att direkt i sitt anrop ange vilken frekvens man lyssnar på:

”SM1XXX anropar på Voice Alert och lyssnar på XXX.XXX MHz”

    • Man ska alltid direkt gå över på en annan frekvens istället för att fortsätta prata på 144.800 då detta blockerar andras APRS-trafik.

Obs!

Ställ inte in din radio för Voice Alert om du inte tänkt använda funktionen (läs mer under avsnittet ”Mobil radioamatör-radar”).