Voice Alert

Vad är Voice Alert?

En funktion där man använder APRS-kanalen 144,800 MHz för att automatisk berätta för andra, med samma inställning, att man är inom räckviddsområdet för kontakt på en simplexfrekvens.

Läs mer

Hur fungerar det?

Genom att ställa subton 136,5 på APRS-frekvensen (och vrida upp volymen) blir du uppmärksammad när en annan mobilstation med samma inställning är i närheten. Man kan då upprätta röstförbindelse på APRS-frekvensen för att därefter byta frekvens för att fortsätta prata.

Genom att APRS-kanalen har subton aktiverad är den alltid tyst tills det att en annan Voice Alert-station är inom räckviddsområdet.

Vilken utrustning krävs?

Du som använder Kenwood TH-D7/D72, TM-D700/710 eller FTM-350 från Yaesu ställer in subton 136,5 på APRS-frekvensen. Alltså i samma VFO som du använder för vanlig APRS-trafik.

Genom att programmera in tre minneskanaler med olika inställningar kan du enkelt slå på eller av Voice Alert-funktionen.

Läs mer

Mobil radioamatör-radar

Denna funktion kommer gratis med Voice Alert som även fungerar som en sorts radar.

Kom ihåg att den andra stationen är på 144,800 just för APRS, och sänder därmed sina korta datapaket med 1-3 minuters mellanrum.

Dessa paket är precis som andra APRS-stationer men med skillnaden att just dessa paket sänds med samma subton (136,5) som ställts in för att lyssna på. Du kommer alltså att kunna höra de korta paketen från den stationen, som i sin tur betyder att stationen är inom räckvidden för direktkontakt.

Dessa paket kommer (som vanligt) att reläas över digipeatrar, men det är endast det ursprungliga paketet som innehåller rätt subton och därmed hörs i din radio.

Alltså, om någon annan inom räckviddsområdet har ställt in radion för Voice Alert, kommer denna att höra dina paket och förstå att det är en annan Voice Alert-station i närheten. En typ av radar!

Läs mer

Vem kan använda Voice Alert?

Voice Alert är en funktion för mobila stationer. Men för alla typer av stationer är detta en möjlighet att höra om en mobilstation är i närheten. Du kan i minnet i din vanliga pratradio programmera in frekvensen 144,800 med subton 136,5 och få din egna ”radar” aktiverad.

Om en APRS-station med Voice Alert närmar sig kommer du att bli uppmärksammad på detta och ni kan anropa varandra för ett direkt-QSO. Så även om det bara är APRS-stationen som annonserar sin närvaro kan såklart hur många som helst lyssna.

Fasta obemannande APRS-stationer (digipeatrar, hemmastationer etc.) får dock aldrig sända med subton aktiverad. Om så är fallet kommer denna station att skapa irritation och andra användare i dess närhet slutar använda Voice Alert.

Läs mer

Vad skiljer Voice Alert från en vanlig simplexkanal?

Två mobila stationer som möts efter vägen kommer endast att vara inom räckvidden för simplextrafik under några minuter. Såvida inte någon av dem ropar CQ varannan minut kommer de antagligen inte ha en aning om att de möter varandra och ett förhoppningsvis trevligt QSO går förlorat.

Med Voice Alert blir de med ”radar-funktionen” uppmärksammade om varandra och en titt på displayen visar vilken station som hörts och de kan således anropa varandra och be om QSY till annan frekvens.

Göra ett anrop på Voice Alert

Om du är inom avståndet för direktkontakt med en annan mobil APRS-station, kan du anropa denna (om du har subton 136,5 Hz inställd) med ett kort anrop där du föreslår QSY till annan frekvens.

Exempel: ”SM1XXX anropar på Voice Alert och lyssnar på XXX.XXX MHz”

Läs mer

Några enkla regler

Att använda APRS Voice Alert innebär även ett ansvar för ett korrekt användande. Reglerna är enkla och bör vara självklara för alla som använder systemet:

  1. Programmera din radio med tre minneskanaler för att enkelt byta kanal. En med subton 136,5, en kanal med en egen subton/DCS-kod samt en kanal utan subton.

  2. Voice Alert måste alltid ha en operatör. Använd aldrig med en obevakad/obemannad station.

  3. En obevakad station är en störningskälla för alla användare i dess närhet.

  4. Sänd aldrig med subton 136,5 om du inte själv aktivt lyssnar efter anrop på Voice Alert.

  5. Voice Alert är endast en anropskanal. Byt frekvens direkt efter kontakt upprättats.

  6. Annonsera alltid ”voice alert” i ditt anrop för att undvika missförstånd hos mottagarstationen.

  7. Vrid aldrig ned volymen. Byt istället till din tysta APRS-kanal.

"Att sända med subton 136,5 aktiverat och samtidigt ha volymen nervriden kan liknas med att sitta mitt i en DX-pileup med högtalaren urkopplad" :-)

Slutsats

Om du ännu inte har provat på nyttan med mobilt APRS så hoppas vi att du vill bli en av oss! Om du inte har APRS i bilen, ställ in din pratradio eller scanner på 144,800 med subton 136,5 Hz och gör ett anrop när du hör oss!

Ursprunglig text av Bob Bruninga, WB4APR på www.aprs.org.

Översatt och anpassad för Sverige av aprssweden.se