SSID

Rekommendationer för SSID från Bob Bruninga, WB4APR

(enligt senaste rev. 2012-02-06)

All information om SSID på denna sajt bygger på de rekommendationer Bob Bruninga, WB4APR, skrivit på om aprs.org. Bob påpekar att det på något sätt inte är en standard, utan endast rekommendationer.

Eftersom de kommer från Bob, mannen bakom APRS, tycker vi att det kan vara logiskt att följa dessa även i Europa. Bobs rekommendationer och alla SSID på engelska hittar du på http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt


-0 Hemmastationer med fast position (dubbelriktade med meddelandefunktion) OBS! Funkar ej med t.ex. Kenwood. Använd istället SSID 1 till 4.

-1 Allmänna/ytterligare stationer som digipeatrar, mobila stationer, väderstationer etc.

-2 Allmänna/ytterligare stationer som digipeatrar, mobila stationer, väderstationer etc.

-3 Allmänna/ytterligare stationer som digipeatrar, mobila stationer, väderstationer etc.

-4 Allmänna/ytterligare stationer som digipeatrar, mobila stationer, väderstationer etc.

-5 Övriga (Smartphones, D-star etc.)

-6 Aktiviteter, läger/camping, satellitstationer, 6-meter etc.

-7 Portabelstationer/handtransceivrar (dubbelriktade med meddelandefunktion)

-8 Segel- och motorbåtar, husbilar eller alternativ till primär mobilstation

-9 Dubbelriktade mobilstationer (med meddelandefunktion)

-10 Internetstationer, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN etc.

-11 Ballonger och andra luftfarkoster

-12 APRStt-, DTMF- och RFID-enheter, envägstrackers*, etc

-13 Väderstationer

-14 Lastbilar i yrkestrafik (med sändaramatör bakom ratten förstås)

-15 Allmänna/ytterligare stationer så som digipeatrar, mobila stationer, väderstationer etc.

* Envägs-trackers bör lämpligast använda SSID -12 eftersom -9 är ämnat för mobila stationer med tvåvägs-kommunikation och möjlighet till röstkommunikation.

Stationer med -7 och -9 kan kontaktas via APRS-meddelande eller via röst på den frekvens som annonseras i sin beacon eller via Voice Alert om stationer är inom räckvidden för direktkommunikation.

Stationer med -12 är endast rörliga ikoner på en karta, och eftersom de inte har möjlighet till dubbelriktad kommunikation är de inte alltid av samma intresse att t.ex. skicka meddelanden till.

Källa: http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt

Tabellen med SSID översatt av aprssweden.se


SSID för objekt och internet-genererade stationer

Som tillägg kan nämnas att objekt och internet-genererade stationer kan ha vilket SSID som helst förutom de 16 ordinarie. Detta då objektens namn inte är begränsade till de 9 bitarna i AX.25.

Därför föreslår Bob Bruninga följande SSID:

-63 för PSK63 HF-stationer

-tt for APRS TouchTone-användare (DTMF)

-ID för RFID

-A till -Z för Dstar (och DMR?)

Källa: http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt


Bakgrunden till SSID och symboler

Källa: WB4APR, Bob, år 2004 (http://www.aprs.org/aprs11/SSIDs.txt).

Översatt för aprssweden.se

Från början, år 1992, sände de första mobila APRS-stationerna endast NMEA0183-strängarna direkt från GPS-mottagaren. Detta innebar att det inte fanns plats att lägga till en symbol i det fördefinierade NMEA0183-paketet.

Därför definierades det 14 st. symboler som standard till de 14 olika SSID som en mobil APRS-station kunde använda. Dessa innefattade bland annat motorcyklar, helikoptrar, flygplan, minibussar mm. Detta är dock föråldrat och används inte längre.

Anledningen till detta är att i slutet på 90-talet kom man på en bättre lösning genom att istället definiera en symbol i GPSxyz i TOCALL i AX.25. ”Xyz” används här för att definiera någon av alla symboler som finns för APRS, inklusive ”overlays”. I den mottagande stationen översätts dessa sedan till symboler.

Eftersom detta fungerade bra ersattes alla SSID´n med symboler. Dock bör man fortfarande använda rätt SSID för sin station. Detta för att man på ett enkelt och snabbt sätt ska kunna identifiera en station genom att bara titta på stationens SSID, om stationen är mobil, portabel eller endast via Internet.

Så använd gärna rätt SSID enligt gällande riktlinjer, men om du till exempel har flera digipeatrar med samma anropssignal kan du såklart använda valfritt SSID för dessa.


SSID för digipeatrar

Gå vidare till SSID för digipeatrar.

SSID-guiden - för dig som inte orkat läsa hela sidan

-7

Exempel: SM1AAA-7

Rig: TH-D7, TH-D72, VX-8, FT-1, FT2, FT-3 etc.

-9

Exempel: SM2BBB-9

Rig: TM-D700, TM-D710, FTM-350, FTM-400 etc.

-12

Exempel: SM3CCC-12

Rig: Trackers som inte kan ta emot data/meddelanden.

-5

Exempel: SM4DDD-5

Rig: APRS i smartphone