Rekommendationer

Rekommendationerna på denna webbplats baseras på de rekommendationer som antogs på IARU Region 1 konferens i Cavtat, Kroatien, i November 2008.

På denna konferens antog man ett förslag från NRRL för allmänna inställningar för APRS inom IARU, reg. 1.

Förslaget byggde på att man inom hela IARU, region 1 skulle:

"använda samma inställningar för APRS. Detta för att förbättra nätets tillförlitlighet och prestanda likväl som att sätta en gemensam grund för framtida förbättringar och utbildningar"

I korthet gick förslaget ut på att man inom IARU reg. 1 skulle använda samma inställningar som i USA och många andra delar av världen. Detta skulle förbättra prestandan i APRS-nätet och genom att helt eller delvis följa standarden från USA förenkla för information och utbildning samt garantera kompabiliteten mellan olika APRS-applikationer.

Detta förenklar t.ex. för dig som köpt en APRS-förberedd radio. De inställningar som rekommenderas i radions bruksanvisning gäller även här i Europa.

Vill du läsa förslaget samt beslutet från IARU Reg. 1 General Conference nov 2008, sök på nätet efter följande dokument:

CT08_C5_Recommendations.pdf

CT08_C5_33 NRRL Common standards for APRS.pdf