Frekvenser

Den primära frekvensen för APRS i Europa är 144.800 MHz.


Notera att:

I USA används 144.390 MHz och det förklarar varför den frekvensen anges i flera av radiotillverkarnas bruksanvisningar. I Europa används dock alltid 144.800 MHz.