Analys av digipath

Följande text är en summering av en analys av det svenska aprs-nätet våren 2012 och riktar sig till mobila aprs-stationer på marken eller i luften. Data från SK4BW och APRS.fi.


  • Har du funderat på varför det är viktigt att använda rekommenderade aprs-inställningar?

  • Använder du en aprs-station eller en aprs-tracker som inte uppdaterats på ett tag nu?

  • Har du skaffat en aprs-station men ännu inte gått igenom vilka inställningar den har från förgående ägare?

  • Har du tänkt på att du kanske måste uppdatera firmware/inställningar på din aprs-tracker?


Mobila APRS-stationer

Det vanligaste felen i mobila aprs-stationer är att man använder:

”WIDE3-3”

Tas bort och ersätts med WIDE1-1,WIDE2-1

”RELAY”

Tas bort och ersätts med WIDE1-1,WIDE2-1

”WIDE”

Tas bort och ersätts med WIDE1-1,WIDE2-1

”WIDE1”

Fel, ska vara WIDE1-1,WIDE2-1

”WIDE,1-1”

Fel syntax, ska vara WIDE1-1


I glesbygd där iGate/RxGate står ett par digipetrar bort kan man tillfälligt utöka räckvidden med mer RF-uteffekt/bättre antenn. Om det inte hjälper kan man dessutom utöka till ”WIDE1-1, WIDE2-2”.

Varför RELAY och WIDE ska tas bort framgår tydligt i nedanstående länkar. Det råder alltså inget tvivel om vilka inställningar som ska användas.

Dessutom, digipeat fungerar inte som det är tänkt i ett WIDEn-N aprs-nät om RELAY, WIDE eller WIDE3-3 används vilket gör att dina paket inte alls hanteras eller dina paket sprids för mycket och skapar duplikat som därigenom förbrukar kapaciteten på den gemensamma aprs-kanalen 144.800 MHz, och detta långt från det område din aprs-station verkar inom. Paket som når långt ut i aprs-nätet genom ett stort antal digipeaterhopp med t.ex WIDE3-3 når också ett stort antal iGates.

Varje iGate vidarebefodrar paketen med en tidstämpel, och om tidstämplarna från alla duplicerade paket blir för stor blir det problem i aprs.fi eftersom logiken för duplikatreducering sätts ur spel och det ger konstiga eller felaktiga data i presentationen på aprs.fi som t.ex. felaktiga positioner, felaktiga hastighetsangivelser eller duplikat i rapporteringen.

De flesta aprs-trackers har idag flera konfigurationer som man kan växla mellan som ger dig möjligheten att använda de inställningar som rekommenderas samt ev. egna inställningar vid specifika lokala förhållanden.


Flygburna APRS-stationer

Det vanligaste felen i flygburna aprs-stationer:

”WIDE2-2”

Tas bort och ersätts med WIDE1-1

”WIDE3-3”

Tas bort och ersätts med WIDE1-1

”WIDE1-1”, ”WIDE2-2”

Tas bort och ersätts med WIDE1-1

”RELAY”

Tas bort och ersätts med WIDE1-1

”WIDE”

Tas bort och ersätts med WIDE1-1

”TRACE4-3”

Tas bort och ersätts med WIDE1-1.

”WIDE1-1, WIDE2-2” används frekvent i södra och mellersta Sverige och ger stort antal duplicerade aprs-paket på den gemensamma aprs-kanalen 144.800 MHz. Ger alltså problem som liknar de som mobila aprs-stationer med WIDE3-3 orsakar i nätet. Dina paket går runt, runt mellan digpeatrarna.

WIDE1-1 är provat i södra/mellersta Sverige och ger spårbarhet via digipeater och iGate mot aprs.fi, Dvs. de aktiva flygplanen kommer fortsatt att synas på aprs.fi.

I forumet på aprs.fi konstateras att WIDE1-1 eller nopath ger absolut minst belastning på 144.800 Mhz samt vidare upp till iGatesystemet mot aprs.fi. I flygforum i USA har man gjort samma slutsatser.

No path kräver en iGate i direkt hörhåll inom den täckningsradie som flygplanet har, kanske är det idé att ha en iGate/RxGate i flygområdet. Med mer RF-uteffekt blir problemen med paketduplikat än värre, räckvidden på flyghöjder är avsevärt större än en markbaserad aprs-station och ett enda paket utsänt direkt från flygplanet nås samtidigt av alla digipeatrar och iGates inom en radie som varierar allt från 50 km till över 300 km (exempel med 300 mW RF-uteffekt) beroende på flyghöjd.

Slutsats:

Den rekommendation som gäller för mobila aprs-stationer är alltså inte lämplig för flygburna aprs-stationer så länge man använder den gemensamma aprs-kanalen 144.800 MHz och använder de WIDEn-N-digipeatrar som finns på aprs-kanalen.

Referenser:

http://aprs.org/fix14439.html

http://aprs.org/newN/relaypaths.txt

http://www.aprs.org/newN/new-eu-paradigm.txt

Ovan summering och text är ett bidrag till aprssweden.se från en aprs-intresserad radioamatör.