Digipeater Path

Inställningar för digipeater path enligt de Europeiska riktlinjerna.

Detta är vad du ska ställa in i din station för att dina paket ska vandra på rätt sätt i APRS-nätet.

Mobila stationer:

WIDE1-1,WIDE2-1

WIDE1-1,WIDE2-2 (använd tillfälligt i de fall det är långt till närmsta iGate)

Digipeatrar/Hemmastationer:

WIDE2-2

(läs mer om digipeatrar)

Igate-stationer:

WIDE2-1

Digipeater path är paketets väg i nätet, alltså hur många digipeatrar paketet kommer att hoppa över. Att ange en felaktig path (rutt) med för många hopp kommer att skapa en massa onödig trafik i nätet, och detta knappast till någon nytta.

Man kan dessutom ställa sig frågan, hur långt är det rimligt att min position ska synas, och varför?

Då det tidigare inte funnits tydliga instruktioner och riktlinjerna kring detta har det varit svårt att få ett optimalt och fungerande APRS-nät. Många olika inställningar användes. På IARU´s konferens i December 2008 beslutade man därför att man i hela IARU Reg.1 skall använda sig av samma inställningar.

Exempel på paketets väg

Detta animerade exempel visar hur den sändande stationens paket behandlas i APRS-nätet:

Animerad bild från http://wa8lmf.net


    • Den sändande bilen använder sig av inställningen WIDE1-1,WIDE2-2 som är godkänt enligt riktlinjerna.

    • Som animationen visar skickas alltså paketet 3 steg bort. Hur många digipeatrar som i verkligheten kommer att skicka paketet vidare åt olika håll beror helt och hållet på digipeatrarnas täthet och räckvidd. Detta är endast ett exempel på hur det kan se ut.

    • Vi föreställer oss att den mittersta digipeatern sitter på ett relativt bra QTH utanför staden. Några av de yttersta digipeatrarna sitter på höga berg, med bra antenner. Dessa digipeatrar har antagligen lång räckvidd och ett paket enligt exemplet kommer då att spridas över ett stort geografiskt område. Och det räcker i de flesta fall gott och väl för att ditt paket ska nå mottagaren.

    • Mottagaren är i de flesta fall en Igate som länkar APRS-trafiken ut på Internet.