Beaconintervaller

Vilken intervall bör man använda för sina paket?

Lämpligt intervall kan vara:

Mobila stationer

Var 30:e sekund

Hemmastationer

Var 30:e minut?

Digipeatrar

Var 60:e minut för positionspaket*.

*Andra intervaller kan gälla om digipeatern skickar ut lokal information. Läs mer under UIDIGI / Lokal frekvensinformation.