Bärbart APRS

Grundläggande inställningar som behövs för att din portabla APRS-station ska fungera så optimalt som möjligt och samtidigt följa riktlinjerna. 

Portabelt APRS?

En portabel APRS-station är t.ex. den radio eller tracker du bär med dig när du är utomhus. Det kan vara en tracker eller en APRS-förberedd handapparat.

Observera att detta inte är samma sak som APRS i din Smartphone.

SSID

-7 walkie talkies, HT's or other human portable

-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc

Obs!

Här är det lite oklart vad som gäller:

Ska samtliga portabla stationer använda SSID -7 eller bör man följa samma riktlinjer som för mobila stationer?

Stationer med -7 kan kontaktas via APRS-meddelande eller röst på den frekvens som annonseras i sin beacon eller via Voice Alert om stationen är inom räckvidden för direktkommunikation. 

(t.ex. Kenwood TH-D7/D72 och Yaesu VX-8).

Stationer med -12 är endast rörliga ikoner på en karta, och eftersom de inte har möjlighet till tvåvägs-kommunikation är de inte alltid av samma intresse att t.ex. skicka meddelanden till.

(t.ex. trackers som TinyTrak, OpenTracker mfl.)

Källa: http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt

Läs mer om SSID

Digipeater path

WIDE1-1,WIDE2-2

WIDE1-1,WIDE2-1 (räcker gott och väl i de flesta fall)

Läs mer om digipeater path

Beaconintervall

Det finns ingen direkt specifikation eller rekommendation, men lämpligt för en portabelstation är var 60:e sekund eller att använda SmartBeaconing.