APRS i bilen

Grundläggande inställningar som behövs för att din mobila station ska fungera så optimalt som möjligt och samtidigt följa riktlinjerna.


Mobilt APRS?

Med detta menas att utrustningen används i en personbil, lastbil, husbil etc. som färdas på väg. Utrustningen kan vara en tracker eller en bilmonterad APRS-förberedd mobilstation/handapparat.


SSID

-9 om radion kan ta emot meddelanden (t.ex. TM-D700/710, Yaesu FTM-350, 400)

-12 för one-way trackers (envägs-trackers)*

* Envägs-trackers bör lämpligast använda SSID -12 eftersom -9 är ämnat för mobila stationer med tvåvägs-kommunikation och möjlighet till röstkommunikation.

Stationer med -9 kan kontaktas via APRS-meddelande eller via röst på den frekvens som annonseras i sin beacon eller via Voice Alert om stationer är inom räckvidden för direktkommunikation.

Stationer med -12 är endast rörliga ikoner på en karta, och eftersom de inte har möjlighet till tvåvägs kommunikation är de inte alltid av samma intresse att t.ex. skicka meddelanden till.

Källa: http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt

Läs mer om SSID


Digipeater path

WIDE1-1,WIDE2-2

WIDE1-1,WIDE2-1 (räcker gott och väl i de flesta fall)

Läs mer om digipeater path


Beaconintervall

Det finns ingen direkt specifikation eller rekommendation, men lämpligt är var 30:e sekund (eller ännu hellre var 60:e sekund om nätet är hårt belastat). De flesta moderna riggar och trackers har funktionen Smart Beaconing som anpassar intervallet efter hastighet och riktningsförändringar.


Voice Alert

En funktion där man använder APRS-kanalen 144,800 MHz för att automatisk berätta för andra att man är inom räckviddsområdet för direktkontakt på en simplexfrekvens.

Läs mer om Voice Alert för APRS