APRS hemma

Den här sidan går igenom generella inställningar för din fasta APRS-station hemma.

Se även Mjukvara för detaljerade inställningar för t.ex. UI-View.


Vad är en hemmastation?

En hemmastation är en APRS-station som används med en fast position. Det kan till exempel vara din gamla packetutrustning hemma i schacket som nu används för APRS tillsammans med lämplig programvara.


SSID

-0 Your primary station usually fixed and message capable
OBS! Det har visat sig att detta SSID inte funkar i t.ex. Kenwood. Använd istället något av SSID 1 till 4 istället.


-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc

Enligt rekommendationerna bör alltså fasta stationer med möjlighet till meddelanden använda -0 (Obs, se ovan). Vad som dock är oklart är om hemmastationer som endast är anslutna till APRS-IS ska använda -10?

Läs mer och se hela SSID-listan här.

Källa: http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt

Digipeater path

WIDE2-2

Läs mer om digipeater path.


Beaconintervall

Det finns ingen direkt specifikation eller rekommendation, men lämpligt kan vara var 30:e eller var 60:e minut.

Läs mer om beaconintervall.