Trackers

En APRS-tracker är en del av den utrustning som behövs för att dela med sig av sin aktuella position via amatörradio. Trackern är en typ av modem som kopplats till amatörradiostationen, antingen en portabel radio eller en mobilstation. Till trackern ansluts även en GPS-mottagare för positioneringens skull.

Programvaran i trackern bestämmer när och hur positionen ska skickas ut på radionätet. Inställningarna görs av användaren själv, via sin dator. De flesta trackers kan enbart sända sin position, men det finns även trackers som kan ta emot andra stationers paket och positioner.

Vill man nyttja APRS fullt ut är dock en avsedd APRS-radio att föredra. Dessa finns både som portabla och mobila stationer.

Tänkvärt!

Du vet väl att APRS är så mycket mer än att bara spåra stationer på en karta? Läs mer.