Yaesu VX-8GE/GR

Utvecklingen har gått framåt och sedan dessa sidor skapades har det kommit ett antal nya apparater som har stöd för både APRS och digitala moder. Det är därför tidskrävande att hålla dessa sidor uppdaterade, vilket vi för närvarande valt att inte göra. De gamla sidorna ligger dock kvar vilka du kan hitta en del tips på eftersom grunderna är desamma.

En enklare modell av VX-8E/DE men med fördelen att den har inbyggd GPS-mottagare.

GE är Europamodellen.

GR är USA-versionen av samma radio.


Tips hur du kommer igång med din Yaesu VX-8GE:

Frekvens

Ställ in VFO-B på frekvensen 144.800.

Öppna APRS-menyn

Alla inställningar för APRS görs i den speciella APRS-menyn. Denna når man genom att först trycka MENU för att välja GPS- eller APRS-läget. Tryck och håll sedan in MENU för att öppna menyn och gör följande inställningar:

Meny 1 - APRS Destination

Använd det förvalda APY008 som identifierar radiotypen.

Meny 3 - APRS Modem

Det är här du ställer in datahastigheten för det inbyggda modemet.

Välj 1200bps.

Meny 12 - Beacon Interval

Denna inställning beror på hur du använder radion. Vid en promenad kan en intervall från 1 till 5 minuter vara lämplig.

Meny 14 - Beacon TX

Här väljer du om beacon ska skickas automatiskt (AUTO) enligt ovan intervall eller manuellt med TXPO-knappen.

(automatisk beacon kan även aktiveras med MODE-knappen när du står i aprs-läget)

Meny 16 - Digipath

Här är det viktigt att rätt digipeater path används.

Välj inställning P3 som ger det förinställda WIDE1-1,WIDE2-1.

Meny 17 - GPS Datum

Använd WGS-84.

Meny 20 - GPS Unit

Radion levereras med amerikanska måttenheter inställda. Ändra dessa här så att våra Europeiska enheter visas i GPS-läget.

Meny 22 - My Callsign

Ange din anropssignal och rätt SSID beroende på var radion används. Ska du använda radion portabelt, vid t.ex. promenader används SSID -7.

Meny 23 - My Position

Välj GPS om positionen ska hämtas från GPS-enheten eller skriv in din fasta position med Latitud och Longitud.

Meny 24 - My Symbol

Välj vilken symbol som ska visas för den mottagande stationen och även på karta.

Meny 25 - Position Comment

Här räcker det med att välja det förvalda "Off Duty".

Meny 27 - Time Zone

Ställ in den aktuella tidzonen för att rätt tid ska visas.

Klart!

Gå nu ur menyn genom att trycka och hålla in knappen MENU. Om det finns APRS-täckning kommer det om allt ställts in rätt börja fyllas på med andra APRS-stationer i stationslistan.