Yaesu VX-8E/DE

Utvecklingen har gått framåt och sedan dessa sidor skapades har det kommit ett antal nya apparater som har stöd för både APRS och digitala moder. Det är därför tidskrävande att hålla dessa sidor uppdaterade, vilket vi för närvarande valt att inte göra. De gamla sidorna ligger dock kvar vilka du kan hitta en del tips på eftersom grunderna är desamma.

Dessa är de första modellerna i VX-8-serien.

VX-8E är den första modellen som släpptes.

VX-8DE är en uppdaterad variant av VX-8E. Det som skiljer är bland annat att DE-modellen har SmartBeaconingTM och några andra förbättringar i mjukvaran.

VX-8R är USA-versionen av VX-8E.


Tips på hur du kommer igång med din Yaesu VX-8E/R/DE:

Frekvens

Ställ in VFO-B på frekvensen 144.800.

Batterisparfunktion Save RX - Meny 79 (i radiomenyn)

Välj att stäng av denna. Med batterisparfunktionen aktiverad är det inte säkert att radion kan ta emot alla APRS-paket.

Öppna APRS-menyn

Alla inställningar för APRS görs i den speciella APRS-menyn. Denna når man genom att först trycka MENU för att välja GPS- eller APRS-läget. Tryck och håll sedan in MENU för att öppna menyn och gör följande inställningar:

Meny 2 - APRS Destination

Använd det förvalda APY008 som identifierar radiotypen.

Meny 4 - APRS Modem

Det är här du ställer in datahastigheten för det inbyggda modemet.

Välj 1200bps.

Meny 10 - APRS Unit

Här väljer du enheterna för när en station visas i displayen. Position, distans och fart etc.

Meny 11 - APRS TX Delay

Använd det förvalda värdet 300 ms.

Meny 12 - Beacon Interval

Denna inställning beror på hur du använder radion. Vid en promenad kan en intervall från 1 till 5 minuter vara lämplig.

Meny 14 - Beacon TX

Här väljer du om beacon ska skickas automatiskt (AUTO) enligt ovan intervall eller manuellt med TXPO-knappen.

(automatisk beacon kan även aktiveras med MODE-knappen när du står i aprs-läget)

Meny 15 - Digipath

Här är det viktigt att rätt digipeater path används.

I undermeny 1, skriv in: WIDE1-1

Undermeny 2, skriv in: WIDE2-1

Dessa två tillsammans ger path WIDE1-1,WIDE2-1.

Meny 16 - GPS Datum

Se till att du har anslutit GPS-enheten och att rätt GPS-format är valt. Använd WGS-84.

Meny 18 - GPS Unit

Radion levereras med amerikanska måttenheter inställda. Ändra dessa här så att våra Europeiska enheter visas i GPS-läget.

Meny 20 - My Callsign

Ange din anropssignal och rätt SSID beroende på var radion används. Ska du använda radion portabelt, vid t.ex. promenader används SSID -7.

Meny 21 - My Position

Välj AUTO om positionen ska hämtas från GPS-enheten eller skriv in din fasta position med Latitud och Longitud.

Meny 22 - My Symbol

Välj vilken symbol som ska visas för den mottagande stationen och även på karta.

Meny 23 - Position Comment

Här räcker det med att välja det förvalda "Off Duty".

Meny 24 - Time Zone

Ställ in den aktuella tidzonen för att rätt tid ska visas.

Klart!

Gå nu ur menyn genom att trycka och hålla in knappen MENU. Om det finns APRS-täckning kommer det om allt ställts in rätt börja fyllas på med andra APRS-stationer i stationslistan.

Så här kan det se ut i stationslistan:

K2FR visar i denna video hur du ställer in din VX8R (E/DE) för APRS:

K2FR visar hur man skickar meddelanden med VX-8R (E/DE):