Kenwood TH-D72

Utvecklingen har gått framåt och sedan dessa sidor skapades har det kommit ett antal nya apparater som har stöd för både APRS och digitala moder. Det är därför tidskrävande att hålla dessa sidor uppdaterade, vilket vi för närvarande valt att inte göra. De gamla sidorna ligger dock kvar vilka du kan hitta en del tips på eftersom grunderna är desamma.

Den här sidan visar lite snabbt hur du ställer in din TH-D72 för att komma igång med APRS. Inställningar utöver de som visas här hänvisas till radions bruksanvisning.

Obs! Läs först sidan med generella inställningar för din portabelstation.

Meny 300

Här ställer du in din anropssignal och SSID. Använder du radion för portabelt bruk används SSID -7. Vid annan användning, se SSID.

Meny 301

Se till att det står APRS här.

Meny 3D0

Här finns tre val för hur dina positionspaket ska skickas:

Manual: Beacon skickas vid knapptryckning.

Auto: Beacon skickas automatiskt enligt angiven intervall.

SmartBeaconing: Ställs in i meny 3F0~3G2. Se användarmanualen.

Meny 3C0

Här väljer du vilken symbol som kommer att synas för andra och på kartan.

Meny 3D1

Ställ in önskad beacon-intervall. Förvald tid är 1 minut.

Om radion används på en fast position ställs intervallen på exempelvis 30 min.

Meny 3I0

Välj APRS och det förinställda APK003.

Meny 3H0

Här är det viktigt att radion ställs in enligt gällande rekommendationer.

Då Kenwood redan anpassat programvaran för detta behöver man endast välja New-N så ställer radion in rätt parametrar själv.

W6GPS förklarar grundläggande APRS-inställningar för TH-D72: