GPS i fronten på D710

Denna guide går igenom hur du på ett relativt enkelt sätt bygger in en GPS-mottagare av modell UniTraQ GT-525 direkt i fronten på D710. Ingen strulig kabeldragning i bilen och helt osynligt!

Verktyg som behövs:

    • Lödpenna med smal spets

    • Limpistol

    • Philipsmejsel

    • Tång för muttrar

    • Spetstång eller pincett

Ombyggnationen kräver lödvana och viss kännedom om elektronik. Ombyggnation sker på egen risk. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Lycka till!

Radiofronten omoddad

Satsen innehåller GPS-modul, 150 mm kabel med kontakt (fullkopplad).

1. Lossa på dessa skruvar på baksidan. Låt bakstycket sitta kvar.

2. Lossa rattarna. Drag dem rakt ut. På de två högra drar man först ut den yttre delen, därefter den inre ratten.

3. Lossa försiktigt muttrarna till rattarna. Vänd panelen utan att fram-, och bakstycke går isär.

4. Ta av bakstycket. Lyft/lirka försiktigt bort det svarta plaststycke som skyddar foliekabeln till LCD:n. Lossa de två skruvarna enligt bild.

Lägger du kraft mot fronten i detta läge är det risk att volym/squelch-reglagen lossnar. Detta är helt okay. Glöm bara inte att sätta dem på plats innan punkt 11! Låt frontpanelen ligga mot underlaget. Lyft upp kretskortet och vänd upp sidan med displayen. Vidrör ej displayen då det lätt blir fingeravtryck. Låter du inte frontpanelen ligga kvar med glaset mot underlaget lossnar förmodligen lösa delar för frontpanelens alla tryckknappar.

5. Lokalisera den inramade delen. Steg 6 innehåller en förstoring av denna del.

6. Löd fast den vita tråden på denna lödpunkt. Det är samma punkt som GPS-signal IN i kontakten för GPS-anslutning. Drag tråden uppåt. Lämna ingen överlängd här då det kan bli i vägen för knapparna.

7. Dra tråden över till kretskortets andra sida enligt bilden. Montera tillbaka kretskortet i frontpanelen. Skruva tillbaka de två skruvarna du lossade i punkt 4.

8. Lokalisera den inramade delen. Steg 9 innehåller en förstoring av denna del.

9. Löd fast den röda tråden mot IC6 och den svarta tråden mot den tomma lödpunkten enligt bilden.

10. Röd ram visar vart GPS-modulen ska limmas fast. Jag rekommenderar limpistol då detta går att ta ta bort om man skulle vilja ångra denna modifiering. Med undantag för summern (buzzer) bör man ej limma på elektronikkomponenterna.

Det finns TM-D710 som inte har varken BZ1 eller IC26 monterade från fabrik. Placering av GPS blir dock densamma. Kontrollera att tejpen sitter kvar på undersidan av GPS-modulen. Detta är viktigt då vi inte vill kortsluta batteriet som hamnar under GPS-modulen.

Det är inte heller fel att isolera C7 med exempelvis krympslang.

11. Placera GPS-modulen på den plats som anvisats i punkt 10. Se till att kontakten hamnar där pilen visar.

Håll fast GPS-modulen så den ligger plant mot batteriet. Se till att det finns en spalt luft mot kondensator C7, summer BZ1 och kretskort CN3 (volym/squelch till VFO B).

12. Medan du håller i GPS-modulen enligt punkt 11 sätter du en klick smältlim mellan summer och GPS-modul.

Håll kvar greppet medan du limmar fast ett par ”pluttar” enligt punkt 13 och 14. Överdosera inte smältlim!

15. Sätt i kontakten i GPS-modulen och lägg tillbaka skyddsplasten.

Nu återstår att montera tillbaka bakstycket med två skruvar men innan du gör det, se till att kretskorten vid pilarna sitter ordentligt!

Därefter är det framsidan som skall återställas. Börja med muttrarna och därefter plastrattarna. Observera att squelchrattarna går att vända fel..

När radioenheten är ansluten till en strömkälla och kabeln till frontpanelen är ansluten så ligger det spänning på GPS-modulen även fast radion i sig inte är påslagen. GPS-modulen drar cirka 30-35 mA

Nu är du nästan i mål! Återstår att slå på radion, gå in i menyn och ställa in följande:

MENY à APRS à 602 GPS PORT

BAUD RATE 4800 bps

INPUT GPS

OUTPUT OFF

Vi hoppas att denna beskrivning varit till glädje och nytta.