Mobilstationer

Utvecklingen har gått framåt och sedan dessa sidor skapades har det kommit ett antal nya apparater som har stöd för både APRS och digitala moder. Det är därför tidskrävande att hålla dessa sidor uppdaterade, vilket vi för närvarande valt att inte göra. De gamla sidorna ligger dock kvar vilka du kan hitta en del tips på eftersom grunderna är desamma.

På dessa undersidor kan du få mer radiospecifik hjälp och tips om just din radio. Nedan artikel kan ses som en generell guide för att ställa in sin APRS-radio på ett bra sätt, för att på så sätt få ut det mesta och det bästa av din APRS-användning.

Denna guide är egentligen skriven för TM-D700 men förklarar stort sett grunderna och kan egentligen appliceras på fler apparater.

VFO och frekvenser

BAND-B: Använd denna VFO för talkommunikation. Det kan t.ex. vara på 2 m, 70 cm, mottagning på 1296 MHz eller kommersiella band.

BAND-A: Detta band använder du för APRS/datatrafik. Ställ in frekvensen 144.800 MHz, 1200 baud och aktivera TNC. I menyn för Digipeater Path anger du WIDE1-1,WIDE2-1. Detta räcker i de flesta områden. Använd aldrig fler hopp utan närmare eftertanke.

Ställ in band A med subtonen/CTCSS 136,5 Hz med volymen på lagom nivå. Spara frekvensen och inställningarna till en minnesplats. Försäkra dig om att brusspärren är ställd så att inte BUSY-indikatorn är tänd. Radion kommer inte att sända dina paket så länge brusspärren är öppen. Funktionen kallas VoiceAlert.

APRS-tangenter (TM-D700)

I menyn, ändra "MENU RADIO-DISPLAY-KEY_FUNCTION" till MODE3 för att aktivera displayens knappar för APRS-funktionerna. Du kan då snabbt komma åt funktionerna LIST, MSG eller BCON.

Utan dessa knappar synliga blir radion tämligen värdelös som APRS-radio och kan istället liknas med en envägstracker.

Auto PM Store (TM-D700)

Gå till meny "RADIO-MEMORY-AUTO_PM_STORE" och sätt detta till OFF.

Utan denna inställning går det inte att spara dina favoritinställningar i något av radions fem profiler utan att de ändras varje gång du använder och ändrar i dem. Förvald inställning är ON och innebär att varje gång du använder radion skrivs dina favoritinställningar över med det du senast ändrade i radion. Detta är inte så praktiskt, så ändra denna inställning till OFF. På så sätt har profilen alltid samma inställningar varje gång du aktiverar profilen.

Så, spara din APRS-konfiguration i någon av profilerna (PM) så kan du snabbt återkalla inställningarna oavsett vad du tryckt eller ändrat i radion.

Minneskanaler/VoiceAlert

1. Spara APRS/VoiceAlert-frekvensen 144.800 MHz med subton/CTCSS 136,5 Hz aktiverat i en av radions kanalplatser, t.ex. kanalplats ”1”. Döp kanalen till ”APRS VA” (VA=VoiceAlert).

2. Stäng sedan av subton/CTCSS och spara kanalen i kanalplats ”2”, döp kanalen till ”APRS open”.

3. Aktivera återigen subton, men ställ nu in en egen privat subton (välj själv). Spara detta på kanalplats 3 och döp kanalen till ”APRSmute”.

När du har gjort ovan kan du med de här tre kanalerna snabbt ändra inställningar i farten:

Kanal 1 "APRS VA " 144.800 Voice Alert, CTCSS 136,5 för normal användning.

Kanal 2 "APRS open" 144.800 ingen subton – perfekt vid felsökning mm.

Kanal 3 "APRSmute" 144.800 CTCSS xxx - för privat/tyst användning.

Syftet med kanal 3 är att när flera användare är inom räckvidden (t.ex. vid fieldday eller liknande) kommer alla hörbara paket upplevas som störande. Vrid då inte ner volymen, ändra istället till kanal 3. Eftersom din subton skiljer sig mot de andras blir det tyst på kanalen.

Om du vrider ned volymen är risken att du glömmer den nedvriden och det kan ta veckor eller månader innan du kommer ihåg det och vrider upp volymen. VoiceAlert-funktionen blir då tämligen värdelös.

Om du vill kan du även använda kanal 3 för ”privat” kommunikation med den som känner till din aktuella subton. Kom ihåg att ratta in VoiceAlert-kanalen och spara din favoritkonfiguration i ett PM. Varje gång du startar bilen är du automatiskt på VoiceAlert-kanalen igen.

Du kan även spara frekvensen för ditt lokala DX-cluster för att bevaka och ta emot dx-tips direkt i displayen.

Lite kort om VoiceAlert

Den här funktionen bygger på att du ska ha volymen uppvriden på band A och istället stänga högtalaren med subton 136,5 Hz. Inga paket kommer att höras, men du kommer bli uppmärksammad på att en mobil VoiceAlert-station är inom räckvidd genom att du hör stationens datapaket. En titt på displayen visar stationens anropssignal och ni kan anropa varandra direkt på APRS-kanalen.

Dina egna paket sänds alltså med samma subton och öppnar motstationens högtalare. Digipeatrar påverkas inte av subtonen och eftersom de inte sänder med subton kommer dess paket inte att höras. Använd alltså aldrig subton på en digipeater, igate eller hemmastation!

Det kan dock ta flera veckor innan man hör en annan station, men desto roligare när en station kommer inom räckviddsområdet.

Läs mer om VoiceAlert.

Digipeating

Mobila stationer ska normalt inte agera digipeatrar, men det kan vara bra om man kan använda sig av dem när det behövs. Detta genom att endast agera digipeater med sin egen anropssignal, kallat TEMPn-N–digipeating. Se: http://aprs.org/TEMPn-N.html

Förenklat kan man säga att:

1) Sätt UIDIGI till ingenting! (vi vill INTE agera vanlig digipeater)

2) Sätt DIGIPEATER till ON (för att agera på egen anropssignal)

2) Sätt UIFLOOD till ingenting (så att det inte används)

3) Sätt UITRACE till TEMP(så att radion alltid stöder TEMPn-N–digipeating)

Tips:

Ändra till MODE3 i TM-D700:

Så blir dessa snabbknappar synliga och aktiverade: