Xastir - en guide

Xastir fungerar under Ubuntu 14.04 LTS och installeras enkelt med apt-get. Men det är några saker som man behöver pillra med ifall man vill ha kartvisning. Den här texten gäller dock även om du bygger från källkoden och gissningsvis även för andra Linux-distributioner, ARM eller PC.

EDIT 20170824: Länkarna i denna guide kan ha slutat fungera, se istället sidan Konvertera UI-View-kartor till Xastir.

Ingen av de kartresurser som Xastir kommer med idag 2016 har fungerat för mig. Länkar till radarbilder från Mesonet som drivs av universitetet i Texas, onlinekartor från Cloudmade med mera är döda och orsakar hopplösa timeouter. Var observant på vad som skrivs ut i kommandoskalets fönster där du startade xastir. Har du råkat slå på en online-resurs som låser programmet så kan du behöva redigera selected_maps.sys i ~/.xastir/config för att bli av med kartan som krånglar. URL:arna som kopplas till kartorna lagras i /usr/share/xastir/maps/Online (platsen är annorlunda om du byggt från källkoden själv).

Jag ville använda OpenStreetMaps online-kartor och redigerade till en annan URL i OSM_tiled_osmarender.geo enligt förslag i geo-filen. Bilderna som nu äntligen laddades ned fick dock ett png-format som inte accepterades av xastir. På OSM's wiki (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy) hittade jag en resurs som fungerar med xastir. MapQuest har internetresursen http://otile1.mqcdn.com/tiles/1.0.0/map/. Tyvärr är nog risken för att det här kan sluta fungera stor men i skrivande stund (april 2016) så fungerar det och duger om man accepterar lite suddighet.

Man kan också cacha bilder med FoxtrotGPS (TangoGPS som refereras til i xastir's källkod är ett obsolete projekt) och använda png-cachen i xastir. Metoden har dock sina begränsningar om man vill kunna förflytta sig i kartbilden och zooma in på nya ställen.

Vektorkartor i shape-format baserat på OSM-data som laddas ned från geofabrik.de (http://download.geofabrik.de/europe/sweden.html) fungerar också. Men för att det ska ritas upp snyggare behövs en dbfawk-fil för varje lager. Det verkar som mycket jobb men vill man ge sig på det finns exempelfiler i /usr/share/xastri/config. Lantmäteriets öppna data i shape-format har inte accepterats av xastir när jag testat.

Från Lantmäteriet kan man också ladda en kartbilder (https://kso.etjanster.lantmateriet.se/oppnadata.html). I xastir är det möjligt att skapa en geo-fil där latitud och longitud kopplas till en bild. Tyvärr är det dåligt med referenspunkter i Lantmäteriets bilder men är man noggrann så kan det vara en lösning för en snabb offline karta som det inte ska gå att zooma i.

För att ta emot APRS-data har jag konfigurerat soundmodem som MKISS och kört in ljudet från en handapparat i datorns ljudkort:

Xastir måste har root-rättigheter för att få öppna en AX.25 nätverksenhet. Ett sätt att fixa det permanent är sudo chmod 4555 /usr/bin/xastir.

Det går också att konfigurera soundmodem som KISS och sen använda Serial KISS TNC i xastir (utan att root-rättigheter behövs). Fördelen med AX.25 är det går att använda programmet 'axlisten -a -c' (som root) när man testar soundmodem och få en uppfattning om ifall korrekta AX.25 data kommer in.

Det här var ett bidrag från Olof, en APRS-användare ute i vårt avlånga land. Stort tack för bidraget!