Xastir (Linux)

Xastir är en programvara för att bland annat ta emot och visa stationer på en karta.

Programmet är för Linux och bygger på öppen källkod. Projektet har utvecklare världen över och licensen lyder under GNU GPL.