UI-View32 (Win.)

Denna guide går endast igenom det nödvändigaste för att du ska komma igång med UI-View32. Se programmets hjälpfil för mer information.

Några ord om UI-View och G4IDE

UI-View skapades och utvecklades av Roger Barker G4IDE. Roger gick tyvärr Silent Key 2004 och strax innan Roger gick bort togs kostnaden för att registrera programmet bort. Dock är det önskvärt att när du laddar ner och registrerar programmet, att du även donerar en slant till cancerforskningen. Ignorera instruktionerna för registrering i hjälpfilen.

Installation

Ladda ned UI-View här: http://www.ui-view.net/ eller sök efter det om länken brutits.

Comms Setup

I Comms Setup (under menyn Setup) gör du nödvändiga inställningar för ditt packetmodem. Se modemets manual för rätt inställningar.

Station Details

I Station Details (under menyn Setup) fyller du i uppgifter så som din stations anrsopssignal, position samt digipeater path (unproto address).

Callsign: din anropssignal + rätt SSID

Latitude/Longitude: koordinater för stationens plats

Unproto port: 1 (om du använder programmet med ett packetmodem/TNC. Om du använder t.ex. AGWPE kan du ange flera portar här)

Unproto address: APRS,WIDE2-1

(eller 2-2 om du bor långt från en igate)

Beacon comment: Kommentaren som kommer att skickas med i dina beacons/paket (max 43 tecken).

T.ex.: Bosse Sthlm

UI-View Tag: X (visar andra UI-View-användare att du använder UI-View, och att du således kan ta emot och skicka meddelanden)

Beacon interval (mins)

Fixed: 60 (för hemmastationer. Använd inte för korta intervaller om det absolut inte är nödvändigt)

Mobile: Denna inställning används endast om du har programmet i bilen. Se programmets hjälpfil hur du ställer in detta.

Internet: Används om du är ansluten till en internetserver (APRS-IS)

Symbol: Välj den symbol som passar din station bäst. Lämpligt för en hemmastation kan vara "Home" som visar ett hus.

APRS Server Setup

Här måste du göra några inställningar om du önskar använda UI-View mot internet.

Select One Or More Servers

Här kan du kryssa i någon av de förvalda servrarna eller lägga till en annan server.

Lägga till APRS-server:

1. Ställ muspekaren i fältet med alla servrar och tryck "Insert" på tangentbordet.

2. Skriv in serveradressen och portnumret. Ex. euro.aprs2.net:14580 (obs! ej sweden som i bilden

3. Tryck Enter.

APRS Server log on required

Ska vara ikryssad.

Enable auto reconnect

Ska vara ikryssad.

Validation number

Fyll i den valideringskod (ej 12345 som i bilden) som du fick när programmet registrerades för att kunna ansluta mot APRS-IS. Koden är unik och knuten till din anropssignal.

Extra Log-on text

Här kan du sätta ett filter för den data du vill ta emot från APRS-IS.

Lista över användbara filter

Anslut

När du fyllt i uppgifterna ovan ansluter du till internetservern genom att klicka på Connect To APRS Server under menyn Action.

När du är ansluten visas dessa gröna rutor i toppen av programfönstret:

Tips!

Öppna UI-View hjälpfiler i Windows 7 och Vista

Då hjälpfilerna i UI-View är i det gamla formatet .hlp som inte stöds i Windows 7 och Vista måste programmet WinHlp32 laddas ner och installeras.