APRSISCE/32 (Win.)

APRSISCE / APRSIS32 är en fri APRS-klient för Windows

KQ6YW visar hur han använder APRSIS32 i sin bil-dator