UI-View som digi

UI-View32 fungerar alldeles utmärkt som fill-in eller fullständing digipeater, med vissa begränsningar, och vi ska här försöka förklara hur du konfigurerar det som digipeater.

Läs mer om UI-View32 och hur du laddar ner det.


Grundläggande konfigurering

För att UI-View ska kunna köras i digipeaterläge krävs att modemet körs i KISS Mode. Hur du konfigurerar programmet och modemet går vi dock inte igenom här.

Fill-in

En ”fill-in-digi” används i områden i närheten av en fullständig digipeater och svarar endast på WIDE1-1 .

1. Gå till Setup -> Digipeater Setup:

- Enable Digi = ikryssad

- UI Only = ikryssad

- Alias substitution = ikryssad

- WIDEn-n = inte ikryssad

- TRACEn-n = inte ikryssad

2. Alias(es): anges som SM1XXX-1,WIDE1-1 <ersätt med digipeaterns signal>

3. Sub Alias: anges som SM1XXX-1 <ersätt med digipeaterns signal>

4. Dupe secs = 30

5. Digi routes: 1=1

6. Klicka på OK för att spara. Starta nu om UI-View.

Fullständig digipeater med reducering av höga stigar (hopp)

1. Stäng ner UI-View.

2. Öppna programmappen, leta reda på filen Uiview32.INI och säkerhetskopiera filen till en annan mapp.

3. Öppna filen i Anteckningar och bläddra ner till avsnittet [DIGI_OPTIONS].

Ändra följande värden:

Anledningen till att WIDE5-5,WIDE5-4,WIDE5-3 osv. anges som ALIAS är att förhindra användningen av höga path. UI-View kommer ändå att reläa alla paket som innehåller ovanstående path, men tar samtidigt bort resten av paketets path för att förhindra vidare spridning. Digipeaterns call sätts in före paketets path.

Exempel:

Symbol och overlay

Kom ihåg att använda rätt symbol och overlay för din digipeater.

Följ instruktionen på denna sida.