TM-D700 digi

Använda TM-D700 som fill-in-digipeater

En ”fill-in-digi” används i områden i närheten av en fullständig digipeater och svarar endast på WIDE1-1.

1. Tryck MNU för att gå in i menyläget.

2. Gå till menyn APRS och DIGIPEATER (3-K) och tryck OK.

3. Välj att aktivera digipeaterfunktionen (ON).

4. Gå till meny UIDIGI (3-L) och tryck OK.

5. I textfältet, ange WIDE1-1 och ingenting annat. (de förinställda parametrarna RELAY,WIDE är föråldrade och stämmer inte överens med de nya rekommendationerna).

6. Tryck OK för att spara och sedan MNU för att gå ur menyn.

7. Radion är nu konfigurerad som fill-in-digipeater. Kom ihåg att även ändra PACKET PATH (3-B) till WIDE2-1 samt SSID eftersom du nu kör radion som en digipeater.

Mer information på engelska från Bob Bruninga, WB4APR

UIDIGI: Defaults to UIDIGI RELAY,WIDE. These are obsolete under the New n-N Paradigm as RELAY and WIDE have no dupe-elimination mechanism under 3 hops and were the cause of tremendous dupes on the APRS system.

Do not enable for anything more than just WIDE1-1 and only if operating as a FILL-IN digi. If you are parked on a hill and do need to termorarily support digipeating for more than just WIDE1-1, but don not have a PC to activate UIFLOOD or UITRACE, then you can temporarily add other aliases for this event such as WIDE1-1, WIDE2-2, WIDE2-1, and WIDE3-2 etc.

Thus you can temporarily support digipeating (but only for 1 hop). These digipeats will be callsign substituted after your transmission and will go no further.

Tips!

Använd PM-knappen!

Om du sparar inställningarna i en av radions PM-minnen kan du snabbt slå på och av radions digipeaterläge när det behövs.