SSID för digipeatrar

SSID är identifieraren efter digipeaterns anropssignal.

Vill du veta mer om bakgrunden till SSID kan du läsa här.

Följande SSID för digipeatrar är hämtade från rekommendationerna (rev. 2012-02-06) från Bob Bruninga och finns att läsa på http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt

-1 Allmänna/ytterligare stationer som digipeatrar, mobila stationer, väderstationer etc.

-2 Allmänna/ytterligare stationer som digipeatrar, mobila stationer, väderstationer etc.

-3 Allmänna/ytterligare stationer som digipeatrar, mobila stationer, väderstationer etc.

-4 Allmänna/ytterligare stationer som digipeatrar, mobila stationer, väderstationer etc.

-10 Internetstationer, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN etc.

-13 Väderstationer

-15 Allmänna/ytterligare stationer så som digipeatrar, mobila stationer, väderstationer etc.

Försök att i största möjliga mån använda SSID enligt gällande riktlinjer men om du till exempel har flera digipeatrar med samma anropssignal kan du såklart använda valfritt SSID för dessa.

Vilken symbol ska min digipeater använda då?

Läs mer här.