PHG-koden

Förkortningen PHG står för "Power-Height-Gain (och directivity)" och innehåller det som krävs för att räkna fram din digipeaters PHG-kod.

PHG-koden används för att på en karta beräkna och med PHG-cirklar visa digipeaterns ungefärliga räckvidd. Den är dessutom ett bra hjälpmedel för att bestämma var man bör placera nya digipeatrar.

Halv och fullstor cirkel?

Använder man PHG-cirklarna på t.ex. aprs.fi ser man att det finns två storlekar av cirklarna för PHG-cirklarna, halv och fullstor. Den mest intressanta är den "halva" cirkeln som är anpassad för att beräkna täckningen för mobil trafik, som ju inte har samma räckvidd som fasta stationer.

Bilden ovan visar var man aktiverar PHG-cirklar på aprs.fi

En fördel med den "halva" cirkeln är också den att kartan oftast inte blir lika plottrig. Även om närliggande digipeatrars cirklar inte överlappar varandra så har de, tack vare sina höga placeringar, antagligen kontakt med varandra ändå.

En annan praktisk nytta med PHG-cirklar kan vara för att visa paketets väg från punkt A till punkt B eller visa hur många hopp som krävs för att komma till ett specifikt område. Detta kan vara till stor hjälp om man t.ex. behöver skicka ett meddelande längre väg än vad du har inställt i ”Digipeater path”.

Höjd över omgivande terräng

Den viktigaste parametern är ”Höjd över omgivande terräng” och med detta menas antennens höjd över själva landskapet som digipeatern tjänar. Om digipeatern är placerad på ett berg anges alltså bergets ungefärliga höjd över omgivande landskap, inte bergets höjd över havet. Observera att det räcker med ungefärlig höjd.

* 1 fot = 30 cm

PHG-kalkylator

Räkna fram PHG-koden med denna kalkylator från DIGI_NED´s hemsida.