Lokal frekvensinfo.

Vad innebär begreppet "Lokal frekvensinformation"?

För att underlätta för röstkommunikation mellan sändareamatörer (i synnerhet besökare och resande amatörer) så kan man med hjälp av APRS sända ut ett eller flera objekt lokalt på APRS-frekvensen.

Det kan vara lokalt rekommenderade repeatrar, direktfrekvenser, bulletiner eller EchoLink- och IRLP-noder som kan vara av intresse för de mobila stationer som rör sig i området. De mobila stationer som har en APRS-förberedd radio kan se denna information direkt i displayen. Denna funktion kan vi fritt översatt kalla lokal frekvens-information. Vanligtvis konfigurerar man dessa objekt i digipeatrar och andra fasta stationer.

Läs mer här nedan hur det kan se ut i verkligheten och hur du kan konfigurera t.ex. UIDIGI för detta.

Exempel i mottagande radio:

(bild från http://aprs.org/localinfo.html)

Den vänstra sidan på D700:ans display här ovan visar objektet med information om den lokala repeaterns frekvens, subton samt dag och tid för det lokala nätet över repeatern.

Frekvens: 146.940 (minusskift)

Subton: 100 Hz

Räckvidd: 33 miles

Lokalt nät: varje torsdag kl 7.30 (pm eller am?? :-) )

Utskriven repeaterlista eller info direkt i displayen?

Sedan 2004 har man i USA använt sig av lokal frekvensinformation för den mest rekommenderade repeatern och andra frekvenser som kan vara intressant för den besökande amatören. Det kan vara EchoLink och IRLP-noder samt tider för lokala nät eller möten.

Vad föredrar du, repeaterinformation direkt i displayen, eller ha en utskriven repeaterlista med på resan?

Automatisk QSY-funktion

Kenwood D710, D72 samt Yaesu FTM-350 har en TUNE/QSY-knapp som, när du trycker på knappen, automatiskt ställer in radion för den frekvens och subton som annonseras i objektet. Smart va?

Info om IRLP och EchoLink

För IRLP- och Echolink-noder visas, förutom dess nodnummer, även information som t.ex. frekvens, subton, räckvidd samt status. Genom att trycka på OK-knappen för att öppna positionsfönstret, ser man avståndet till den aktuella noden.

Läs mer om dessa format på http://www.aprs.org/info/echo-irlp-win.txt

Formatering av objekt i din digipeater

Följ denna instruktion för att formatera objekt i UIDIGI.

Instruktionen fungerar även som guide för andra digipeatrar. Läs även mer i din digipeaters bruksanvisning/hjälpavsnitt.

Källa:

Ovanstående text bygger på informationen skriven av Bob Bruninga, WB4APR på http://aprs.org/localinfo.html . Översatt och anpassad för Sverige av aprssweden.se