Digipeater Path

För digipeatrar/hemmastationer:

WIDE2-2