Sätta upp en digi

Den här sidan går endast igenom generella inställningar för en digipeater. För ingående instruktioner, se respektive typ av digipeater i menyn.

Vad bör man tänka på?

Geografi och närhet till andra digipeatrar

Du bör först ta reda på om det behövs en digipeater i det specifika området. Men eftersom du redan funderat på att sätta upp en digipeater så finns antagligen behovet. Det man dock bör fundera på är vilken typ av digipeater behövs?

Fill-in-digipeater?

Med WIDE1-1/fill-in-digipeatrar kan mobila stationer i “döda” zoner bli reläade av digipeatrar som inte utsätts för ”trafikstockning”, eftersom de inte bryr sig om paket som redan reläats. Med andra ord, de svarar endast på stationer som använder WIDE1-1 som första hopp i dess digipeater path.

Dessa digipeatrar kallades förr RELAY-digipeatrar, men detta är nu föråldrat eftersom de inte hade support för ”dupe-elimination”. WIDEn-N-systemet (inklusive WIDE1-1) jämför alla paket och ignorerar duplicerade paket. I början av 2005 började man i USA att fasa över RELAY-digipeatrar till WIDE1-1-digipeatrar.

För att kunna använda dessa digipeatrar måste mobila stationer använda sig av digipeater path WIDE1-1,WIDE2-1. På detta sätt kan första hoppet reläas av alla digipeatrar, inklusive dessa WIDE1-1-digipeatrar. Även fullständiga (WIDEn-N) digipeatrar svarar på WIDE1-1 och ignorerar samtidigt eventuella duplicerade paket från andra digipeatrar som reläat samma paket.

SSID för digipeatrar

SSID är identifieraren efter digipeaterns anropssignal.

Följande SSID för digipeatrar är hämtade från riktlinjerna (rev. 2010-06-09) från Bob Bruninga och finns att läsa på http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt

-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc

Använd gärna rätt SSID enligt gällande riktlinjer, men om du till exempel har flera digipeatrar med samma anropssignal kan du såklart använda valfritt SSID för dessa.

Vill du veta mer om bakgrunden till SSID kan du läsa här.

Overlay/Symbol

En "overlay" är den siffra eller bokstav som visas tillsammans med symbolen för digipeatern.

Overlay-tecknet är ett komplement till SSID och hjälper till att identifiera digipeaterns funktion, alltså vilken typ av funktion digipeatern har.

Följande info är hämtat från http://aprs.org/newN/n-n-overlays.txt och ändrat för att passa SM.

L = (Limited) WIDEn-digipeatrar med begränsning på t.ex. 3 hopp

1 = Fill in-digipeatrar med begränsning på ett hopp (WIDE1-1)

S = (State Systems) För WIDEn-digipeatrar som stödjer SSn-N -routing (används f.n. ej i SM)

X = eXperiment

Läs mer om symboler och overlay för digipeatrar.

Beacontexter (formatering)

Tänk på att formatera digipeaterns beacontext för att passa de flesta stationer som kan ta emot detta i displayen. Kenwoods stationer D7, D700 och D710 har plats för 10 tecken per rad.

D700/710 har tre rader á 10 tecken, och D7 två rader á 10 tecken.

(Yaesu FTM-350 annonserar stationerna på ett lite annat sätt och påverkas inte nämnvärt av detta)

Läs mer hur du konfigurerar din digipeaters beacontext.

Digipeater Path (Packet Path)

Digipeatrar/Hemmastationer ska använda följande:

WIDE2-2

Beaconintervall

Var 60:e minut för vanliga positionspaket*.

* Andra intervaller kan gälla om digipeatern skickar ut lokal information. Läs mer om Lokal frekvensinformation.

Fill-in-digipeatrar kan skicka beacon oftare, om de inte använder sig av någon digipeater path utan endast skickar beacon lokalt.

PHG-koden

Förkortningen PHG står för "Power-Height-Gain (och directivity)" och innehåller det som krävs för att räkna fram din digipeaters PHG-kod.

PHG-koden i sin tur används bland annat för att på en karta räkna fram och visa PHG-cirklar (stationens ungefärliga räckvidd) och är ett hjälpmedel för att bestämma var man bör placera nya digipeatrar.

Läs mer och räkna ut din PHG-kod