Digipeatrar

Dessa sidor ska vara till hjälp för dig som vill sätta upp en digipeater.

Att inställningarna blir rätt är en förutsättning för att APRS-nätet ska fungera tillfredställande.

Börja först med att läsa igenom avsnittet Sätta upp en digi.