APRS i bilen

Grundläggande inställningar som behövs för att din mobila station ska fungera så optimalt som möjligt och samtidigt följa riktlinjerna. Mobilt APRS?

Med detta menas att utrustningen används i en personbil, lastbil, husbil etc. som färdas på väg. Utrustningen kan vara en tracker eller en bilmonterad APRS-förberedd mobilstation/handapparat.


SSID

-9 om radion kan ta emot meddelanden (t.ex. TM-D700/710, Yaesu FTM-350)

-12 för one-way trackers (envägs-trackers)*

* Envägs-trackers bör lämpligast använda SSID -12 eftersom -9 är ämnat för mobila stationer med tvåvägs-kommunikation och möjlighet till röstkommunikation.
Stationer med -9 kan kontaktas via APRS-meddelande eller via röst på den frekvens som annonseras i sin beacon eller via Voice Alert om stationer är inom räckvidden för direktkommunikation.
Stationer med -12 är endast rörliga ikoner på en karta, och eftersom de inte har möjlighet till tvåvägs kommunikation är de inte alltid av samma intresse att t.ex. skicka meddelanden till.

Källa: http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt

Läs mer om SSIDDigipeater path

WIDE1-1,WIDE2-2

WIDE1-1,WIDE2-1 (räcker gott och väl i de flesta fall)

Läs mer om digipeater pathBeaconintervall

Det finns ingen direkt specifikation eller rekommendation, men lämpligt är var 30:e sekund (eller ännu hellre var 60:e sekund om nätet är hårt belastat).Voice Alert

En funktion där man använder APRS-kanalen 144,800 MHz för att automatisk berätta för andra att man är inom räckviddsområdet för direktkontakt på en simplexfrekvens.

Läs mer om Voice Alert för APRS