Symboler

Till din aprs-station finns ett helt gäng med symboler att välja mellan beroende på vilken typ av station det är eller användningsområde. Att hålla reda på dessa är dock inte det lättaste. I nedan tabeller med grafik från Wright State University High Altitude Balloon Team hittar du några av de symboler du kan använda för din aprs-station.Vad bestämmer symbolen?
Positionen i ett positionspaket för APRS ser ut så här:

             !3612.34N/11518.95W>  

Latitud och longitud anges i grader, minuter samt två decimaler av minuter, inte grader-minuter-sekunder (detta är standard NMEA-formatet för latitud/longitud från GPS-mottagarna, och även standardformatet för APRS).
Exemplet ovan säger alltså "36 grader och 12,34 minuter Nord" och "115 grader och 18,95 minuter väst".

Tecknet efter latitud, / (röd) bestämmer om symbolen som ska visas är från den primära eller alternativa symbolkartan. Tecknet efter longitud, > (grön) bestämmer vilken symbol från den valda symbolkartan som ska användas.

I exemplet ovan blir alltså symbolen /> som enligt den primära symbolkartan är en personbil.


Primära symboler

Alternativa symboler


Komplett lista
Komplett lista med primära och alternativa symboler går att finna på http://www.aprs.org/symbols.html 
På http://wa8lmf.net/aprs/APRS_symbols.htm finns mer läsvärt om symboler samt även relativt uppdaterade symbolkartor till bl.a. UI-View.

Rätt symbol för dina digipeatrar?