Beaconintervaller

Vilken intervall ska man använda för sina paket?

Mobila stationer
Var 30:e sekund (eller ännu hellre var 60:e sekund för att inte belasta nätet i onödan).

Hemmastationer
Var 30:e minut?

Digipeatrar
Var 60:e minut för positionspaket*.

*Andra intervaller kan gälla om digipeatern skickar ut lokal information. Läs mer under UIDIGI / Lokal frekvensinformation.