Guider‎ > ‎Portabelstationer‎ > ‎

Yaesu VX-8GE/GR

Utvecklingen har gått framåt och sedan dessa sidor skapades har det kommit ett antal nya apparater som har stöd för både APRS och digitala moder. Det är därför tidskrävande att hålla dessa sidor uppdaterade, vilket vi för närvarande valt att inte göra. De gamla sidorna ligger dock kvar vilka du kan hitta en del tips på eftersom grunderna är desamma.


En enklare modell av VX-8E/DE men med fördelen att den har inbyggd GPS-mottagare.
GE är Europamodellen.
GR är USA-versionen av samma radio.Tips hur du kommer igång med din Yaesu VX-8GE:

Frekvens
Ställ in VFO-B på frekvensen 144.800.

Öppna APRS-menyn 
Alla inställningar för APRS görs i den speciella APRS-menyn. Denna når man genom att först trycka MENU för att välja GPS- eller APRS-läget. Tryck och håll sedan in MENU för att öppna menyn och gör följande inställningar:

Meny 1 - APRS Destination
Använd det förvalda APY008 som identifierar radiotypen.

Meny 3 - APRS Modem
Det är här du ställer in datahastigheten för det inbyggda modemet. 
Välj 1200bps.

Meny 12 - Beacon Interval
Denna inställning beror på hur du använder radion. Vid en promenad kan en intervall från 1 till 5 minuter vara lämplig.


Meny 14 - Beacon TX
Här väljer du om beacon ska skickas automatiskt (AUTO) enligt ovan intervall eller manuellt med TXPO-knappen.
(automatisk beacon kan även aktiveras med MODE-knappen när du står i aprs-läget)


Meny 16 - Digipath
Här är det viktigt att rätt digipeater path används. 
Välj inställning P3 som ger det förinställda 
WIDE1-1,WIDE2-1.

Meny 17 - GPS Datum
Använd WGS-84.

Meny 20 - GPS Unit
Radion levereras med amerikanska måttenheter inställda. Ändra dessa här så att våra Europeiska enheter visas i GPS-läget.

Meny 22 - My Callsign
Ange din anropssignal och rätt SSID beroende på var radion används. Ska du använda radion portabelt, vid t.ex. promenader används SSID -7.

Meny 23 - My Position
Välj GPS om positionen ska hämtas från GPS-enheten eller skriv in din fasta position med Latitud och Longitud.

Meny 24 - My Symbol
Välj vilken symbol som ska visas för den mottagande stationen och även på karta.

Meny 25 - Position Comment
Här räcker det med att välja det förvalda "Off Duty".

Meny 27 - Time Zone
Ställ in den aktuella tidzonen för att rätt tid ska visas.


Klart!
Gå nu ur menyn genom att trycka och hålla in knappen MENU. Om det finns APRS-täckning kommer det om allt ställts in rätt börja fyllas på med andra APRS-stationer i stationslistan.

Yaesu VX-8GE/GR
Bild från yaesu.com


Bruksanvisning VX-8GE/GR (länk till yaesu.com)