Guider‎ > ‎Mobilstationer‎ > ‎

Kenwood TM-D710/TM-D710G

Kenwoods APRS-förberedda mobilstation som ersätter den tidigare TM-D700.


Det finns två versioner av denna radio, vad är skillnaden?
TM-D710E: Saknar inbyggd GPS
TM-D710GE: Inbyggd GPS och funktioner för navigering.

Ställa in D710 för APRS

Följande snabbinstruktion är hämtad från radions bruksanvisning.

1. Ställa in datum och tid:
AUX-DATE – Meny 524
Ställ in aktuellt datum:

AUX-TIME ZONE – Meny 526
Ställ in rätt tidzon.

2. Ange din anropssignal och SSID:
APRS-BASIC SETTINGS-MY CALLSIGN – Meny 600
Ange din anropssignal samt rätt SSID för din station.


3. Ange Beacon Type:
APRS-BASIC SETTINGS-BEACON TYPE – Meny 600

Välj: APRS


4. Välj vad som ska bestämma din position:
APRS-GPS PORT – Meny 602

Använda GPS:en
Baud Rate: 4800 bps
Input: GPS
Output: OFF

Skriva in positionen själv
Sätt Input: OFF och gå till meny 605 (APRS-MY POSITION) och skriv in din position manuellt.


5. Ställa in frekvensen:
Ställ in VFO-A på frekvensen 144.800 MHz.Fler instruktionerTM-D710 har valbar bakgrundsbelysning.


TM-D710G

TM-D710G med inbyggd GPS.

Samtliga bilder lånade från Kenwood Electronics UK.
W6GPS, Don, går igenom vissa av inställningarna i TM-D710.W6GPS, Don, visar i korta drag hur Kenwood D710A/E ställs in för att användas med väderstation Peet Brothers 2100.