Rapport från DL4-möte 11/5 2013

I samband med DL4-mötet i Falun den 11/5 2013 hölls efter mötet ett kort APRS-möte. Mötet inleddes egentligen av att Inge, SM4JLX, höll ett kort föredrag och berättade om hur deras upplägg med APRS under Vasaloppsveckan ser ut. 
Efter föredraget diskuterade vi APRS-intresserade, främst från Dalarna, om hur vi ska samarbeta och jobba för att få förbättrad täckning inom vårt område. Det konstaterades att täckningen i Västerdalarna behöver förbättras och efterföljande mejlkonversation har mynnat ut i att den digipeater som tidigare varit stationerad i Malung ska flyttas till Äppelbo och då troligtvis till SK4WV:s klubbstuga. Vidare konstaterades att ytterligare en digipeater längre österut i Björbo-/Mockfjärdstrakten kan bli aktuell i ett senare skede. Från Lindesberg meddelades att deras fill-in-digi SK4EA-3 åter skall monteras upp i klubblokalen efter att ha varit QRT en tid. En digipeater planeras även i Intrånget öster om Hedemora.

Det diskuterades vidare även hurvida RX-only-Igates (RXO) påverkar APRS-nätet negativt och slutsatsen blev att en RXO-Igate visserligen inte kan vidarebefodra meddelanden i nätet, men den nytta som en RX-only-I-gate ändå gör vida överstiger de nackdelar som avsaknaden av meddelandefunktionen innebär. En TX-Igate är bättre än en RX-Igate och en RX-Igate är bättre än ingen Igate alls, men en felkonfigurerad TX-Igate kan göra mycket stor skada varför man bör vara mycket restriktiv när man sätter upp en sådan. Mötet saknade tyvärr representanter från Borlängeklubben som i dagsläget står för en stor del av aktiviteten i distriktet. Men mötet var ändå givande och största behållningen var att viktiga kontakter kunde knytas med ambitionen att samarbeta för att APRS-nätet och aktiviteten samordnas på bästa sätt.


Inskickat av SM4UNJ, Magnus