Aktuellt‎ > ‎

Rapport från DL4-mötet

skickad 20 maj 2013 11:48 av APRS Sweden
I samband med DL4-mötet i Falun den 11/5 2013 hölls efter mötet ett kort APRS-möte. Mötet inleddes egentligen av att Inge, SM4JLX, höll ett kort föredrag och berättade om hur deras upplägg med APRS under Vasaloppsveckan ser ut. 
Efter föredraget diskuterade APRS-intresserade, främst från Dalarna, om hur man ska samarbeta och jobba för att få förbättrad täckning inom området. Läs mer.
Comments